IOM-UN_Blue_Bkg_EN

Регионалната  работна  среща  ще  се  проведе  на  22 ноември 2018 г. от 10:00 – 17:00 ч. в зала «Струма» на Областна администрация – Перник

9:30-10:00

Регистрация на участниците и кафе
10:00-10:20 Откриване

 

Обръщение към участницитег-жа Ирена Соколова , областен управител

Представяне на проекта и целите на регионалната среща

г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт

10:20-10:45

Представяне на законодателната рамка в Р България и действието на „Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила”г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт

10:45-11:45

Представяне на добри практики и успешни интеграционни модели в страни от ЕС – интеграционният опит на Германия (провинция Бавария) и Белгияд-р Холгер Нитш, ръководител на департамент в Университета за приложни науки в Бавария, Fürstenfeldbruck (Германия)

11.45-12.45

Представяне на добри практики и успешни интеграционни модели в страни от ЕС – интеграционният опит на Франция, Малта, Швеция и Португалиядоц. д-р Антоний Гълъбов, преподавател в НБУ, зам.-председател на Асоциация ЕUROPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“ се изпълнява в рамките на договор № 812108-85/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0009,  финансиран по процедура за ”, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“,  отговорен орган – МВР

Фонд „Убежище,  миграция  и  интеграция“

12:45-14:00 Обяд

14:00-15:30

Представяне на услугите, които мигрантите получават в отделните страни; участието на местната власт; конкретни казуси и успешни примери
д-р Холгер Нитш, доц. д-р Антоний Гълъбов
Проблемите, които срещат представителите на местната власт в работата си и с приемащото общество

Модератор: г-н Ергин Емин, директор на АБГР

15:30-16:00

Дискусия  между експертите по проекта и представителите на местната власт Модератор: г-жа  Любов Панайотова, директор на Европейския институт
16:00-16:15 Кафе пауза

16:15-16:45

Обобщение на резултатите от проведените дискусии и направените предложения
17:00 Закриване на срещата

No comments yet... Be the first to leave a reply!