IMG-ec6c567dcf2361ca54b44f2c8f3ba78a-V            Актуални проблеми на обществото ни са в основата на инициатива на Сдружение „УолкТугедър“. Съставено изключително и само от хора в младежка възраст, сдружението отваря дебат по темите „насилие“ и „сексуално насилие“.
Инициативата има за цел да запознае младите хора в област Перник с най-добрите практики и механизми за предотвратяване на сексуалното насилие и да ги превърне в активни агенти на превенцията.
В рамките на няколко месеца в област Перник ще бъдат реализирани инициативи, привличащи вниманието на всички заинтересовани страни.
konkurs_eseOт  01.12.2018 г. до  10.01.2019 г. ще се проведе  конкурс за есе за младежи от 15 до 19 години, живеещи в област Перник.
Темата на есето е  „Моята инициатива за предотвратяване на сексуалното насилие”.
Повече за критериите, свързани с есето можете да намерите на адрес:http://www.pk.government.bg/assets/Photos/2018%20g/12.2018/pdf_konkurs_ese/ukazaniq.pdf.
На  15.02.2019 г. областният управител ще председателства кръгла маса на тема „Младите хора и институциите заедно срещу сексуалното насилие”.
Инициативите са част от проект на тема „Сексуално и репродуктивно здраве: знанието побеждава табутата”. Проектът е финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Изграждане на капацитет в областта на младежта”, по който „УолкТугедър” е партньор.
„Заедно, с участието на ученици, студенти, доброволци, учители, психолози, директори, неправителствени организации, представители на РЗИ и с любезното домакинство на Областна администрация Перник, ще отговорим на въпроса: Каква може да бъде ролята на младите хора и как те могат да си взаимодействат с институциите, за да се подобри превенцията на сексуалното насилие в област Перник?“ – споделиха организаторите.
Областният управител на Перник Ирена Соколова подкрепя инициативата: „Децата станали жертви на сексуално насилие, порастват с чувство за вина и мислят, че нямат стойност. С настоящите разработки, младежите от областта ще насочат вниманието ни към тематика, която е болезнена и не се споделя, нито пък дискутира често. Те ще се опитат да отправят фокус към повишената информираност по темата и механизмите за справяне с проблема.“.

No comments yet... Be the first to leave a reply!