ВиК дружествата ще подадат предсрочно проектни предложения за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2014-2020″, съобщи Министерството на регионалното развитие. Те се оценяват на 1.2 млрд. лв. и са за изграждане на водопроводи, канализация, пречиствателни и помпени станции и др.

Изпълнението им ще започне в началото на 2019 г. Бенефициент ще бъдат ВиК операторите, които вече подготвят проектните си предложения на база изготвените регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) в 14 области на страната.

Министерството на околната среда и водите определи 23 април 2019 г. като краен срок за подаване на проектите. Подготовката на документите е в напреднала фаза и се очаква първите формуляри за кандидатстване да бъдат внесени от ВиК операторите в МОСВ много по-рано – още през февруари.

Пет от регионалните прединвестиционни проучвания вече имат зелена светлина от JASPERS (консултант на ЕК, Европейската инвестиционна банка и ЕБВР по големи инфраструктурни проекти). Това са проектите на Видин, Враца, Стара Загора, Перник и Ямбол.

До две седмици положително становище се очаква да получат и прединвестиционните проучвания на Кърджали, Пловдив и Русе. Сега от ключово значение е своевременното съгласуване на размера на бъдещите инвестиции от общинските съвети и асоциациите по ВиК.

Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 хил. еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.

Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции за питейни води и отпадъчни води, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Вече е обявена първата от тях – за строителство на пречиствателната станция за питейни води на Шумен./dnevnik.bg/

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!