zx500_1804229
В срещата са поканени да участват прдседателите и представители на РК на Камарата на архитектите, Камарата на строителите, Камарата на геодезистите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Пернишката търговско-промишлена палата.
Снимка stroitelstvo.info

No comments yet... Be the first to leave a reply!