Romanian army soldiers from the guard reСпециален сайт, посветен на 10-годишнината от членството на България в НАТО, която отбелязваме през 2014 г., стартира официално днес. Датата е неслучайно избрана – именно на 29 март 2004 г. Република България става пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор.
Сайтът е разработен от Министерството на външните работи с активната подкрепа на Министерството на отбраната и съдържа кратка история в дати на присъединяването на страната ни към Алианса и мисиите и операциите, в които участва като пълноправен член на организацията.
На сайта е публикуван календар на разнообразните събития, с които ще бъде отбелязана годишнината. На него ще може да бъде открита и подробна информация за тях, включително богат снимков и видео материал.

В момента НАТО има 28 членове. През 1949 г. там са били 12 учредители на Алианса: Белгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Обединеното кралство и Съединените щати. Останалите страни от страните са: Гърция и Турция (1952), Германия (1955), Испания (1982), Чешката република, Унгария и Полша (1999 г.), България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения (2004) , както и Албания и Хърватия (2009 г.).0800e41837c8c6f2fe7ebbe98d9e2125

No comments yet... Be the first to leave a reply!