Снимка Мартин Петров

Снимка Мартин Петров

Петнадесет от ветрогенераторите ще бъдат разположени на територията на община Радомир, шест – в подножието на Витоша

Общинският съвет в Радомир даде съгласие за учредяване на сервитути за изграждане и експлоатация на ветропарк „Орисол-1″. Той ще включва 21 вятърни генератора с обща мощност 63 мегавата и подстанция, разположени в землищата на радомирското село Долна Диканя и пернишките Боснек и Крапец, съобщи радио Благоевград.

Петнадесет от ветрогенераторите ще бъдат разположени на територията на община Радомир, шест – в подножието на Витоша.

Рискът от сблъсък с птици се оценява като незначителен. Районът не се характеризира с особено богата гнездова орнитофауна, висока интензивност на прелетите на видове с голям размах на крилете, с наличието на голям брой редки и застрашени от изчезване птици, според РИОСВ

Общинският съвет в Радомир даде зелена светлина на проекта още през миналата година.

Тогава обаче не е бил пояснен режимът, при който ще се упражнява сервитутът за изграждане, експлоатация и ремонт на ветропарка, което наложи повторно внасяне на проекта в общинския съвет. Сега инвеститорът е поел ангажимент и за рекултивиране на терена след приключване на строителните дейности.

No comments yet... Be the first to leave a reply!