d072c28aa3b08de94f022af9108dd5eaОбластният управител на област Перник г-жа Бойка Павлова се срещна с представители на РИК Перник, ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОД на МВР Перник, „Информационно обслужване” АД – клон Перник, Началника на ТЗ „ГРАО”, Секретарите на общините от територията на област Перник и „ЧЕЗ Разпределение България” АД за последни инструкции във връзка с предстоящите избори за народни представители. Отговорност на Областна администрация Перник е цялостното координиране на дейностите по подготовката на изборите между администрацията на Министерски съвет, Централната избирателна комисия и на местно ниво – РИК и общинските администрации на територията на областта.

 

Бюлетините за вота вече са доставени в областната администрация. В момента те се съхраняват и разпределят от РИК Перник. Обсъдено беше предаването им по общини, което ще бъде осъществено по три транспортни лъча с охранителна полиция.По време на заключителната работна среща беше утвърден редът и часовете в изборния ден за подаване на избирателната активност на територията на област Перник. Данните за броя на гласувалите избиратели ще бъде обявяван до 10.30 ч., 13.30 ч. и 17.30 ч. До 19.30 ч. ще бъде предадена информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19.00 часа. Актуалните данни ще бъдат своевременно подавани от Областна администрация Перник на ЦИК и публикувани в сайта на областта.Създадена е организация и ред за приемане на СИК след приключване на изборния ден. Подсигурени са допълнителни столове и маси за членовете на секционните комисии – както в зала „Панорама”, така и в предверието й. Всеки екип на СИК ще получава пореден номер при пристигането си и първите пристигнали ще бъдат първите, които ще предадат протоколите си. По този начин се избягва струпването и дългото изчакване. Екип от 15 души на Областна администрация Перник, заедно с охранителна полиция, ще координира минаването на СИК до РИК Перник.

Община Перник увери, че строително-ремонтните дейности текат усилено и в срок ще бъде осигурен достъпът до сградата и паркинга на Областна администрация Перник. Ще бъдат осигурени прожектори на паркинга пред Общината, зад Минна дирекция и Областна администрация, за лесно преминаване на автобусите и автомобилите, извозващи членовете на СИК. Движението и паркирането на лични автомобили в района ще бъде ограничено.

На срещата беше обсъден и редът по опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от изборите за народни представители, както и местата за тяхното съхранение, съгласно Решение на ЦИК №826/03.09.2014 г.

Секретарите на общинските администрации получиха изборни материали:

- белите торби за предаване от СИК на изборните книжа и бюлетини на комисията по чл.287, ал.7 от ИК;

- кутиите за поставяне на отрязъка с номерата на хартиените бюлетини за гласуване;

- избирателни списъци за гласуване.

Областна администрация Перник напомни, че разполага с 4 резервни копирни машини, които могат да бъдат предоставени в случай на необходимост, за да протече гладко обработката на изборните документи в СИК.

От „ЧЕЗ Разпределение България” АД обявиха, че са в готовност за действие при евентуални аварии. Допълнителни аварийни групи ще бъдат подсигурени в неделния ден. Определен е нарочен телефонен номер за връзка с ЧЕЗ, в случай на прекъсване на електрозахранването в СИК.

От Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” увериха, че разполагат с генератори, които могат да бъдат използвани в случай на нужда. Също така докладваха, че всички избирателни секции са инспектирани, отговарят на изискванията за пожарна безопасност и са направени съответните инструкции.

Областният управител г-жа Бойка Павлова подчерта, че разчита на всички, присъстващи на срещата институции, на личен строг контрол от тяхна страна и изключително коректна организация за прозрачно провеждане на парламентарните избори. Тя благодари за професионализма и добрата работа до този етап и изрази уверение, че в област Перник изборите ще протекат спокойно, прозрачно и с висока избирателна активност.

На 05.10.2014 г. в Областна администрация Перник ще работи дежурен телефон: 076/ 64 99 14, който ще предоставя информация за хода на изборния ден. За връзка с членовете на РИК е телефон/факс: 076/ 60 83 04.

No comments yet... Be the first to leave a reply!