Наградата получиха заместник-министрите Филип Гунев и Андрей Янкулов

Министерството на вътрешните работи при служебното правителство бе отличено с грамота в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”. За дванадесети пореден път Програма Достъп до Информация (ПДИ) връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Така в страната ни се отбеляза международният „Ден на правото да знам“– 28 септември.

Сред мотивите, с които организаторите са номинирали вътрешното министерство за това отличие, е записано, че само за няколко седмици служебният министър Йордан Бакалов и заместниците му са направили големи стъпки за подобряване прозрачността в работата на МВР.
От ПДИ отбелязват, че в интернет страницата на министерството е публикувана цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година насам, отчетни доклади и стратегически документи. Подобна статистическа информация вече се качва и актуализира и на ниво областни дирекции на полицията. Постигнат е сериозен напредък при осигуряването на публичност чрез сайтовете на различните институции към МВР.  За пример организаторите на наградата посочват сайта на Националния институт по криминалистика и криминология, където са публикувани десетки научно-приложни изследвания. Цялостната оценка е, че значително е подобрена политиката на вътрешното министерство по предоставяне достъп до обществена информация на граждани.
На официалната церемония в Дома на Европа наградата получиха заместник-министрите Филип Гунев и Андрей Янкулов.

No comments yet... Be the first to leave a reply!