08588bb2e1b377e7bbaade552b03d14c (1)„Основата на държавността е отбраната, затова програмата, която предлагаме е съдбоносна за държавата ни“. Това заяви министърът на отбраната Велизар Шаламанов днес, 29 септември, пред студенти от Университета за национално и световно стопанство по време на лекция на тема „Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“.

Публичната лекция на министъра на отбраната беше организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“ и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС.

„Пред нас стои ясен избор: от една страна да увеличим средствата за отбрана, или от друга – да си представим още по-големи съкращения на армията, или същата армия без самолети, които летят, и кораби, които могат да плават“, каза още министърът на отбраната. Според него редица правителства, избрани от парламента, не са си направили труда да направят подобна комплексна програма, която да модернизира армията.„Отбраната е национална отговорност и ако ние се провалим в нея е силно съмнително, че ще можем да очакваме големи инвестиции и просперитет“, обясни залога в програмата министър Шаламанов. По думите му, такава програма не може да е с голям обхват, не може да е за 20 г. Тя трябва да е достатъчно ясна, да обхваща кратък период от време – 6-10 години, и в нея да е посочен ясен механизъм на управление на финансовите средства, въпреки че ще е повече като референтна рамка за следващите правителства.
Министър Шаламанов обясни и най-важните елементи на програмата. В нея ясно е разписана тенденцията за нарастване на разходите за отбрана. „Дори и да не се достигнат 2% от БВП за отбрана, ако искаме да имаме армия, трябва да спрем тенденцията за намаляване на разходите. Без армия България ще се превърне в една голяма община“, беше категоричен министър Шаламанов.

По думите му Националната програма предвижда и въвеждане на проектното управление, включително система за управление на риска. „Целта ни е да направим така, че тези близо 1,8 милиарда лева за модернизационните проекти през следващите 6 до 10 години да бъдат управлявани от Министерството на отбраната по-прозрачно и по-ефективно от изхарчените в периода 2001-2013“, посочи министър Шаламанов.

Друга от идеите на „Националната програма България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“ е създаването на фонд за модернизация, в който да влизат приходите на Министерството на отбраната. „Трябва да преминем бързо от поддържане на недвижима собственост към създаване на бойни способности на армията“, заяви министър Шаламанов./md.government.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!