В София се проведе 14-ата Годишна професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN)

На 17-18 ноември в София се проведоха 14-ата Годишна професионална конференция и Общото събрание на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN). Домакини на събитието бяха Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).

Форумът бе открит с приветствия към участниците от министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, председателя на ДАНС Владимир Писанчев и заместник-главния прокурор Борислав Сарафов. Тримата подчертаха необходимостта от единни политики и взаимодействие на европейските държави за ефективно противодействие на корупцията.
„Страната ни натрупа опит в борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС и успя да развие механизми за сътрудничество, които бяха изведени като добри практики”. Това подчерта министърът на вътрешните работи Веселин Вучков при откриването на Годишната професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN). Министър Вучков припомни, че на базата на Интегрирана стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност от 2009 година България прилага стратегически и мултидисциплинарен подход в превенцията и противодействието на този вид престъпления, като особено внимание се отделя на незаконните дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Вътрешният министър изтъкна важността на връзката между антикорупционните усилия на европейско ниво и останалите политики и определи публикуването на първия антикорупционен доклад от 3 февруари 2014 година като необходима и съществена стъпка към формулиране, съгласуваност и хоризонтален подход в прилагането на политиките за борба с корупцията. Министър Вучков отбеляза същественото място в общия дебат на EPAC/EACN и изрази убеденост, че експертната дискусия ще предостави допълнителен импулс за развитието на дебата в областта на превенцията и борбата с корупцията в контекста на националните и европейски усилия в тази област.
Председателят на ДАНС очерта новите и по-големи отговорности в контекста на широкия спектър на вредни въздействия на корупционните практики по отношение на държавата и обществото и подчерта, че по-добрата ефективност в борбата с корупцията е постижима, когато има постоянство и се работи за повишаване на професионалната квалификация.
„Понастоящем EPAC има възможност да изиграе по-важна роля от тази, която сме имали досега – гласът ни да бъде чут както при изготвяне на антикорупционните доклади, които са могъщ инструмент за измерване на ситуацията във всяка страна и отделните институции, така и при вземането на решения на европейско ниво”, заяви генералният директор на ОЛАФ и президент на EPAC/EACN Джовани Кеслер, като отправи благодарност към българското правителство за ангажимента на държавата в борбата с корупцията.
Участниците в конференцията приеха за нов член на EPAC Агенцията за борба с корупцията на Република Молдова.
Общото събрание преизбра за нов двугодишен мандат президента на EPAC/EACN Джовани Кеслер и вицепрезидента за панел „Надзор над службите с полицейски правомощия” Антъни Дъган (Ирландия).
В работата на форума участваха 90 представители от 35 държави-членки на платформата, сред които прокурори, ръководители на служби и агенции, както и експерти, ангажирани в областта на противодействие на корупцията и надзора върху дейността на службите с полицейски правомощия – областите, в които членуващите в ЕРАС/EACN служби и агенции от държавите-членки на ЕС си сътрудничат и обменят постоянна информация./mvr.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!